Privacy

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Bij het gebruik van de LP website, inschrijvingen en aankopen in de webshop worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Hierbij hecht LP het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij trachten u op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw privacy.

Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor diverse doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Life Projects Shop respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het is uiteraard uitgesloten dat wij jouw vertrouwelijke gegevens aan derden verstrekken t.b.v. commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede en correcte service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je om hebt gevraagd, dus wanneer je een bestelling bij ons doet of wanneer je je gegevens aanpast.

Life Projects Shop verwerkt drie soorten gegevens: identiteits-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je invult tijdens het bestel- of registratieproces:


Bedrijfsnaam
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer

De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij je te bezorgen. Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets te bespreken is aangaande je pakket. Het e-mailadres dat je hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Wanneer je je registreert op onze site via 'winkelwagen', kun je aangeven of je onze digitale nieuwsbrief met alle aanbiedingen wilt ontvangen. Verder kun je je ook een reply e-mail te sturen met hierin het verzoek je af te melden. Je overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen. ** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) je gegevens verzamelt. Life Projects Shop .be heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt Life Projects Shop voor administratieve doeleinden, zoals:

het verwerken van je bestelling (administratief)
de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres (administratief)
Betalingsgegevens verwerkt Life Projects Shop voor administratieve doeleinden, namelijk:

de betaling van je bestelling
Verkeersgegevens verwerkt Life Projects Shop voor communicatieve doeleinden, zoals:

het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
Doorlinken via onze website

De website van Life Projects Shop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Life Projects Shop vallen. Life Projects Shop is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Life Projects Shop met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina's

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat.

Herkomst van gegevens

De gegevens die verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die je zelf verstrekt via shop.lifeprojects.be (e-mail).

Verstrekking van gegevens

Life Projects Shop verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:

Multisafepay: voor betalingen middels iDEAL/Creditcard/MisterCash/Bancontact
Hiernaast verstrekt Life Projects Shop je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy statement omschreven doelen gebruikt.

Paypal: voor betalingen middels Creditcard
Hiernaast verstrekt Life Projects Shop je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in dit privacy statement omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze klanten

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot Life Projects Shop te richten met het verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. Life Projects Shop zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

Je hebt tevens het recht, door middel van een tot Life Projects Shop gericht verzoek, om je betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Waneer je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen,, dan kun je ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief of op de site van Life Projects Shop.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Life Projects Shop verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Ook kan je e-mailadres niet achterhaald worden op de pagina Gastenboek, deze pagina is beveiligd tegen zogenaamde spybots.

Tot slot

Mocht je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Life Projects Shop kan tussentijds dit privacy statement aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.